A kerékpáros csapatnem tiszti hősi halottai

Az alábbi listában azok a tisztek (tisztjelöltek) szerepelnek, akik a kutatás jelenlegi állása szerint pályafutásuk során valamelyik kerékpáros alakulatnál szolgáltak, és a 2. világháború során (gyakran más fegyvernem tisztjeiként) hősi halált haltak. A lista a kutatómunka előrehaladásával folyamatosan frissül. A kerékpáros csapatnem tisztjeinek katonai pályafutását a Katonák kerékpáron című könyv mutatja be

A név és személyes adatok után az adott személy kerékpáros alakulata szerepel, majd halálának adatai, valamint utolsó ismert alakulata.

AJTAY JÁNOS alezredes (Verespatak, 1898.08.01.) 3. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Weiden, Németország, 1945.05.02., 33. pótgyalogezred

ANDRÁS MIKLÓS tartalékos zászlós (Budapest, 1912.06.24.) 27. felderítő osztály. HHH Kosow (ma Kosava), 1944.07.12.

ANTALFY FERENC főhadnagy (Ötösbánya, 1916.09.30.) 11. kerékpáros zászlóalj. HHH. 1941. 07. 27., Gordijevka.

A Bolyai Akadémia 1940/1941-es évkönyve így ír hősi haláláról:

„Vesse vissza a harckocsi századok bevetésével a Gordijevka déli peremvonalára feljutott ellenséges részeket, és a küzdőket segítse előre a peremvonal birtokba vételére, majd azokkal együttműködve akadályozza meg az ellenség további térnyerését. E parancs alapján a harckocsi zászlóalj parancsnok a következőket tervezte: zömmel először az ellenséget a peremvonaltól visszaveti, részekkel a saját küzdőket a peremvonalra felsegíti, majd a századokat egy előre kijelölt készenléti helyen gyülekezteti megfelelő további alkalmazásra.
A tervének végrehajtására harcba vetett két század egyike Antalffy főhadnagy százada volt. Mindkét század első feladatát saját veszteség nélkül, de az ellenségnek súlyos veszteséget okozva, példásan végrehajtotta. Antalffy főhadnagy ezután önálló elhatározásból, harci vágytól fűtve századát újabb támadásra rendelte. Leküzdött egy ellenséges üteget és szétszórt egy ellenséges csoportot. Ez alatt századának egy részével egy jól rejtőzött ellenséges üteg tüzébe került, amely elől a felázott terepen és a magas rozsvetésben idejében kitérni nem tudott. Antalffy főhadnagy harckocsija is üzemképtelenné vált. Ő maga a harckocsiból kiszállva, gyalog folytatta a harcot mindaddig, amíg vad kézitusában, százada élén hősi halált nem halt.
A 11. harckocsi zászlóalj bátor előretörésével és vitéz magatartásával az igen erős orosz ellentámadást visszavetette, és ezzel eldöntötte az ütközet sorsát.
Vitéz Antalffy Ferencet a Kormányzó Úr Ő Főméltósága az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért a Magyar Érdemkereszt lovagkeresztjével hadiszalagon a kardokkal tüntette ki.”

ARNÓTI FERENC százados (Budapest, 1913.04.26.) 6. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.07.25., Milowanie, 3/III. harckocsi zászlóalj

BARA KÁROLY tartalékos hadnagy (Keresztvár, 1913.08.05.) 12. kerékpáros zászlóalj. HHH 1941.09.01., Zaporozsje.

BÁTORI KÁLMÁN hadnagy (Kassa, 1917.04.30.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.07.26., Letkovka.

BÉLDI LÁSZLÓ főhadnagy, uzoni, primor (Sepsiszentgyörgy, 1912.06.30.): 13. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.04.13., Délvidék, 2. lovasdandár páncélos zászlóalj.

BOGDÁN MIKLÓS tartalékos hadnagy (Cegléd, 1915.05.) 14. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.08.08., Worochta 41/II. zászlóalj.

BOLGÁR LÁSZLÓ százados, nemes, inámi (Budapest, 1909.10.23.) 1. kerékpáros zászlóalj, HHH Csongrád, 1944.10.09., 1. felderítő zászlóalj.

BORSÁNYI JÓZSEF százados (Máramarossziget, 1909.04.11.) 10. kerékpáros zászlóalj, HHH Rosszoski, 1942.09.16., 30. harckocsiezred

BYDESKUTHY SÁNDOR alezredes, ippi (Alvinc, 1903.03.28.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Balatonalmádi, 1945.02.13., 26/I. zászlóalj

CSAPÓ JÁNOS tartalékos zászlós (Szatmárnémeti, 1912.) 25. felderítő osztály HHH 1944.11.14., Mosonmagyaróvár.

CSÖRGEY LÁSZLÓ főhadnagy, vitéz, (Sárvár, 1917. 11.08.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.12.24., Letkés, Szent László hadosztály repülő lövész ezred

DARNAY LÁSZLÓ tüzér őrnagy, nemes, szentmártoni, (Seeback, 1900.01.24.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1943.02.04., Sztarij Oszkol, III. gépvontatású tüzérosztály

DEÁK JÁNOS főhadnagy, vitéz (Kismarton, 1919.07.15.) 9. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.25., Kétegyháza, 1/7. vegyes páncélos század.

DEMJÉN JÁNOS tartalékos zászlós (Újszentanna, 1916.06.04.) VI. kerékpáros zászlóalj. HHH 1943.01.13, Uriv, más adat szerint 1943.01.14. Novo Uszpenszka

ERDŐDI ÖDÖN hadnagy (Budafok, 1918. 01.29.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.10.25., Taranyos és Viság között.

ÉRY MIHÁLY tartalékos zászlós (Békéscsaba, 1914.04.08.) IX. kerékpáros zászlóalj. HHH 1942.08.10. Scsucsje

FINTOR LÁSZLÓ tartalékos hadnagy (Miskolc, 1904.10.05.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.09.18., Szinyije Lipagi

FONYÓDI GYULA főhadnagy (Hercegszántó, 1914.12.05.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.07. Zapole-Huto

GALLY KÁROLY hadapród őrmester, PM tartalékos zászlós (Szapár, 1916.06.12.) 13. kerékpáros zászlóalj, HHH 1941.09.06., Kamenaja Izabolonka.

GRUDA JÓZSEF őrnagy (Temesőr, 1903.01.03.) 4., majd 6. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944. 10.13., Bp. XII., 1. gépkocsizó lövészezred

EPSON scanner image

GYULAFIA (GLUZEK) LÓRÁNT százados (Budapest, 1916.05.28.) IX. kerékpáros zászlóalj HHH 1942. 08.10. Scsucsj

HEINRICH ISTVÁN alezredes (Balassagyarmat, 1901.08.07.) 6. kerékpáros zászlóalj HHH. Kicsind, 1944.12.27. Szent László hadosztály repülő lövész ezred.

IMECS ALBERT hadnagy (Cegléd, 1916.01.02.) 14. kerékpáros zászlóalj, HHH 1941.08.14. Hrisztoforovka.

HORVÁTH ANTAL II. főhadnagy (Zákány, 1914. 09.28.) 12. kerékpáros zászlóalj. HHH Mór és Bodajk között, 1945.03., 3. harckocsiezred.

IVÁNYI GYULA tartalékos hadnagy (Arad, 1909.04.22.) VI. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.08.08., Sztorozsevoje

JÁSZ DÉNES tartalékos hadnagy (Felsőszalatna, 1913.10.13.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941. 08.14. Balazkoje D., más adat szerint 1941.08.15 Hrisztoforovka.

KÁDÁR JÓZSEF ezredes, borosjenői (Kunszentmiklós, 1897.08.22.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Monok, 1944.11.23., 16. gyalogezred

KALOCSAY (Kasnyik) ANDRÁS tartalékos hadnagy (Szarvas, 1915.03.12.) 12. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. október 22., Budapest, 3/I. harckocsi zászlóalj

KERÉNYI SÁNDOR főhadnagy (Orosháza, 1910.04.14.) 6 kerékpáros zászlóalj, 9. harckocsi (kerékpáros) zászlóalj. HHH 1941.07.21., Sahnovka

KETTENSTOCK LÁSZLÓ ISTVÁN szakszolgálatos alezredes (Arad, 1891.11.15.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Mezőszabad, 1944.09.29.)

KÉTHELY WALTER főhadnagy (Szombathely, 1919.04.22.) HHH. 1945.03.28., Magyarország, 53. határvadász zászlóalj, kerékpáros század

KISS IMRE III. százados (Gyula, 1909.11.09.) HHH 1944.09.14., Hadrév, 66/II. határvadász-zászlóalj kerékpáros század

LÁSZLÓFY IVÁN hadnagy (Kalocsa, 1922.07.30.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.11., Kossow (Kosów Poleski)

LOCSKAY ISTVÁN főhadnagy (Budapest, 1912.11.22.) II. kerékpáros zászlóalj, 1. gépkocsizó dandár felderítő zászlóalj. HHH. Otdohnina, 1941.10.21

LÖKY BÉLA ISTVÁN tartalékos hadnagy (Debrecen, 1914.07.11.) VI. kerékpáros zászlóalj. HHH Kisszolyva, 1944. 10. 06., 11. gyalogezred

MAGYARY GYÖRGY százados, dr., vitéz (Ágya, 1914. 11.12.) 13. kerékpáros zászlóalj. HHH Görgényüvegcsűr, 1944.09.21., 34. határvadász zászlóalj.

MEZEY HUBERT hadnagy, mezeházi és tvarosnyai, (Szilágysomlyó, 1918.08.01.) 13. kerékpáros zászlóalj. repülőhalált halt 1941.07.13., Kocsord.

NÉMETH ISTVÁN tartalékos hadnagy (Budapest, 1910.06.22.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1942. 08.07., Mutnik.

NÉMETHY BÉLA százados (Kispest, 1914.10.28.) HHH 1942.08.07., VI. kerékpáros zászlóalj, Sztorozsevoje,

NÉVERI SÁNDOR tartalékos hadnagy (Nagybecskerek, 1917.08.10.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.10.04., Elek határában

NYÉKHEGYI GÉZA címzetes főtörzsőrmester (Kassa, 1901.09.10.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Sztarij Oszkol, 1942.08.21., 35/II. zászlóalj.

PÁLDI GÉZA százados (Temesvár, 1915.01.28.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.14.Truhonovicze.

PÁLOS (PAUER) GÉZA I. százados (Pozsony, 1903.02.01.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.07.18., Uriv, VIII. kerékpáros zászlóalj

PAP JÓZSEF I. százados (Balassagyarmat, 1910.10.18.) 6. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.20. Torda, 3/II. harckocsizászlóalj

PATAKI KÁROLY tartalékos zászlós (Budapest, 1919.09.21.) 15. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.07.07., Zapole Huto.

PISKY ZOLTÁN ezredes, vitéz (Budapest,1893.11.11.) 3. és 6. kerékpáros zászlóalj. HHH Jaratschewo bei Posen,1945.01.21., „Hungária” 26. SS páncélgránátos hadosztály.

PUSKÁS ISTVÁN tartalékos főhadnagy (Makó, 1909.08.24.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1945.01.18., Kecskéd, 193. mgp.

ROZVÁCZY GÉZA főhadnagy (Szeged, 1919.05.12.) 11. harckocsi (kerékpáros) zászlóalj. HHH 1944.10.31., 1. páncélos hadosztály

S. MOLNÁR ÁKOS tartalékos zászlós (Gogánváralja, 1911.12.02.) 15. kerékpáros zászlóalj, HHH 1945.01.27., Majkpuszta

SEPSY DEZSŐ százados (Arad, 1911.10.25.) 4., illetve 15. kerékpáros zászlóalj, HHH 1944.11.30., Németország.

SEPSY PÁL II. főhadnagy, vitéz (Debrecen, 1918.05.06.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. 07.07. Zapole-Huto

SIMON ANDRÁS főhadnagy, vitéz (Tevel, 1919.08.28.) 20. felderítő osztály HHH 1944.10.26., Tiszakécske és Kocsér között

SÓNYI (SOLARCZ) HUGÓ II. százados (Rákospalota, 1912.05.21.) 1. kerékpáros zászlóalj, 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1945.02.12. Budapest, II. kerület, 12. tartalék ho.

SZABOLCS KORNÉL dr. orvos százados (Rákosliget, 1910.05.14.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. október 29., Orgovány

SZAPÁRY ERNŐ c. karpaszományos őrmester (Győr, 1917.07.01.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.10.02., Alekszejevka IV. Halála után zászlóssá léptették elő.

SZÁSZ JÓZSEF c. karpaszományos őrmester (Rákospalota, 1916.02.14.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941. 08.15. Halála után zászlóssá léptették elő.

SZÉKELY SÁNDOR II. őrnagy (Eger, 1901.11.24.) 4. kerékpáros zászlóalj. HHH Niezwiska, 1944.03.27., 42/II. zászlóalj

SZENTKIRÁLYI OTTÓ főhadnagy, vitéz, (Kiskunhalas, 1916.08.28.) 15 kerékpáros zászlóalj HHH 1944.10.06. Volóc É 6 km, 1. ejtőernyős zászlóalj

SZOTYORI ANDRÁS hadnagy, nemes, aldobolyi, (Brassó, 1919.04.23.,) 11. kerékpáros zászlóalj HHH. 1941.07.27., Gordijevka.

SZŐKE ALFRÉD főhadnagy (Budapest, 1911.06.22.) 11. kerékpáros zászlóalj HHH. 1941. 07. 27., Gordijevka.

SZUNYOGH PÉTER tüzér főhadnagy (?, 1911.08.17.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH Hrisztoforovka, 1941.08.15.

TAMÁS KÁROLY dr., tartalékos hadnagy, (Jászapáti, 1916.) 25. felderítő osztály HHH. 1944.09.11., Harasztos.

TÓTH KÁLMÁN III. főhadnagy (Szombathely, 1915.12.10.) 13. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.22., Oláhléta K.11. hegyi zászlóalj.

VÁGVÖLGYI ANTAL hadnagy (Budapest, 1915.07.17.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1943.01.15., Nyikolszkj, más adat szerint 1. gy.e., 1943.01.18., Alekszejevka

VITÁNYI ATTILA CSABA főhadnagy, vitéz (Debrecen, 1918.06.21.) 13. kerékpáros zászlóalj. HHH Swieti Josef, 1944.04.27., 3. gépkocsizó lövész ezred.

VOITH LÓRÁNT százados (Kékesd, 1910.05.24.) VII. kerékpáros zászlóalj. Repülőhalált halt Budapest, 1941.11.04.

XANTUS LÁSZLÓ próbaszolgálatos zászlós (Zombor, 1913.04.15.) 10. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.08.06. Szokolovka.