6. honvéd kerékpáros zászlóalj

Megalakították Balassagyarmaton a Nemzeti Hadsereg váci gyalogezredének II. zászlóaljából, részletesen: törzse a II. zászlóalj törzséből, az 1. század az 5. és 6. századból, a 2. század a jászkun gyalogezred 5. századából, a géppuskás század a váci gyalogezred III. géppuskás századból. 1935.05.01.jétől Budapestre helyezték, ugyanezen év 10.01-jétől hadrendi száma -re módosult. 1939.01.23-ától 11. kerékpáros zászlóaljként Rétságra települt.

Névadója 1931.03.01-jétől Leiningen Károly, osztálynapja február 24. (a magyar csapatok cibakházi győzelmének emlékére, ahol a zászlóalj névadója harcolt)

Parancsnokai:

 • HORVÁTH GYULA
 • 1921.06.12-1921.09.18. HOLÉNYI JÁNOS
 • 1921.09.29-1922.01.18. LUDVIG VIKTOR/GYŐZŐ
 • 1921.01.19-1922.05.09. VÁSÁRY GÉZA
 • 1922-1925. DEBRECZENY GYULA
 • 1925-1926.v. SALLAY ISTVÁN
 • 1926.10.01 – 1929.09.15.: HORVAY (HORCSIN) ARTÚR
 • 1929.11.01 – 1932.11.01. WEINMANN GYŐZŐ,
 • 1932-1933. HOMORÓDY KÁROLY,
 • 1934-1936. NAGYSZEBENY REZSŐ
 • 1937.-1939. ZSOMBOLYAI BÉLA