7. honvéd kerékpáros zászlóalj

Megalakították Salgótarjánban a Nemzeti Hadsereg váci gyalogezredének Salgótarjánban állomásozó zászlóaljából, részletesen: törzse az ezredtörzs fennmaradó részeiből, az 1. század a váci 3. és 4. századból, a 2. század a jászkun gyalogezred 6. századából, a géppuskás század a váci gyalogezred II. géppuskás századból. 1937.08.01-jétől Budapestre költözött, ahol 1939.01.23-től a 10. hadrendi számot kapta.

Névadója 1931.03.01-jétől Báthori István, osztálynapja augusztus 31. (Báthori István lengyel király ezen a napon vette be 15.000 fős seregével 1579-ben Połock várát ).

Parancsnokai:

1921-1922. WERTH HENRIK
1922-1923. SZABÓ SÁNDOR
1923.11.23–1926.07.27. PARAVICINI JENŐ
1927-1929.: HAUSENBLASZ KÁROLY
1930-1932. BODOR SÁNDOR
1932-1934. REGŐCZY SÁNDOR
1935.11.01-1937.07.31. BAGOSSY ISTVÁN