14. kerékpáros zászlóalj

Helyőrsége 1940.12.01-jétől Kolozsvár, Szent György-laktanya.

1943. 10 .01-jétől a 14. kerékpáros zászlóalj törzse megalakította a 25. felderítő osztály törzsét. A zászlóaljközvetlenek (géppuskás, távbeszélő, páncéltörő ágyús, páncélgépkocsi szakaszok) fele-fele arányban oszolva csatlakoztak a 16. és 25. gyaloghadosztály azonos számozású felderítő osztályaihoz. 1. kerékpáros százada a 25., 2. kerékpáros százada a 16. felderítő osztály 1. (kerékpáros) századait alkották, századonként kiegészülve a 14. kerékpáros zászlóalj 3. kerékpáros századának 1/8 részével. A 16. felderítő osztály Debrecenben (huszárszázada Püspökladányban), a 25. felderítő osztály Kolozsváron alakult meg.