15. kerékpáros zászlóalj

Az 1. lovas (1944.11.02-étől huszár)hadosztály hadrendi alakulata volt. 1944.06.?-án Kiskunhalasról elvonult a keleti harctérre, ahonnan 1944.09.30-án indult haza. Kivagonírozást követően részt vett a magyarországi harcokban. A bécsi támadó hadművelet megindulásakor a zászlóalj részei a huszárhadosztály maradványaival vonulnak vissza.