1. honvéd kerékpáros zászlóalj

Megalakították Vácon a Nemzeti Hadsereg váci gyalogezredének I. zászlóaljából, részletesen: törzse az ezredtörzsből és az I. zászlóalj törzséből, az 1. század a 1. és 3. századból, a 2. század a jászkun gyalogezred 4. századából, a géppuskás század a váci gyalogezred I. géppuskás századából. Helyőrsége 1939.01.23-ág Vác maradt, ekkor Szegedre helyezték és a 16. hadrendi számot kapta.

Névadója 1931.03.01-jétől Damjanich János, osztálynap április 11. (az 1849-es váci csata emlékére).

Ismert parancsnokai:

1921.06.01.-1921.09.01. BORBEREKY (BINDER) FERENC

1921.09.01.-1922.06.15. MÁTYÁS SÁNDOR, pávai

1922.-1923. MATHERNY ÖDÖN

1924. VAJTAFY (VASEK/VASSEK) OTTÓ

1925-1926.05.01. KISS LÁSZLÓ, balázsfalvi

1926.05.01 – 1928.11.15. SZŐKE ANDOR

1929.03.06.- 1932.04. előtt GAUDERNÁK EMIL, báró, kisdemeteri

1932.04.-1934.04 FRIEDRICH ALFRÉD

1934.06. 09 – 1937. 08. 01. MARKÓCZY JÁNOS

1937.08.01 –1940.10.01.SZOMBATHY PÁL