A katonai kerékpározásról általában

Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta létre, vagy megkísérelte hasznosítani. Nem kerülte el ezt a sorsot a kerékpár sem: a brit hadsereg kísérleti jelleggel az 1880-as években felállította első kerékpáros egységét (26th Middlesex Rifle Volunteers), majd az ezután sorban megalakuló egységeket még a század utolsó évtizede folyamán nagyobb csapattestekbe szervezték, elsősorban területvédelmi feladatokkal.

1908-ra a brit hadsereg már tíz kerékpáros egységgel rendelkezett (a territoriális szervezetből adódóan ez eltért a nálunk megszokott rendszertől), amelyeket az Army Cyclist Corps (Kerékpáros Hadtest) fogott össze, ez valószínűleg a legmagasabb szervezettségi fok volt a kerékpáros gyalogság történetében. Az első harci alkalmazás a dél-afrikai Jameson Raid közelében lezajlott ütközetben (1895.12.29-1896.01.03.) történt, ahol kerékpáros hírvivőket alkalmaztak. A példát hamarosan követték a tengeren túl, Argentína és az Amerikai Egyesült Államok hadereje is szolgálatba állította a kerékpárokat, a XX. század elején csaknem valamennyi európai hadsereg csapatai között megtalálhatóak voltak a kerékpárosok.

Franciaországban 1886-tól próbálkoztak katonai kerékpárokkal. 1914-ben 32 kerékpáros századot küldtek a harctérre, emellett a hadsereg-parancsnokságok közvetlen alárendeltségében is szerepeltek kerékpáros századok.

Nagy-Britannia 1885-ben alkalmazott első ízben kerékpárosokat katonai célra, 1913-ra már 13 területi zászlóalj, valamint az önkéntes zászlóaljak egyes századai volt felszerelve kerékpárokkal.

Olaszországban 1870-ben kezdték el a kerékpárosokkal folytatott kísérleteket. 1911-ben már minden bersaglieri ezredhez szerveznek egy-egy kerékpáros zászlóaljat, 1914-re nyolc kerékpáros zászlóalj tevékenykedett az olasz hadseregben.

Németországban először 1892-ben osztanak be kerékpárosokat a hadseregbe. 1913-ban a porosz vadász zászlóaljaknál egyszerre 18 kerékpáros századot állítanak fel. Ezekkel a századokkal indul a német hadsereg a világháborúba.

Svájc 1890-ben oszt be magasabb parancsnokságokba szervezetszerűleg jelentőkerékpárosokat. 1914-ben több mint 14 kerékpáros századot találunk a kis hadseregben.

A Monarchia haderejében hozzávetőlegesen ugyanakkor kezdtek el a kerékpár alkalmazásával kísérletezni, ugyanakkor szervezetszerűen ugyanakkor csak 1911-ben jelent meg négy kerékpáros vadász század (részleteket ld. később), amelyeket a háború kitörésekor vontak össze zászlóaljjá.