5. honvéd kerékpáros zászlóalj

Megalakították Jászberényben a Nemzeti Hadsereg jászkun gyalogezredének I. zászlóaljából, részletesen: törzse az ezredtörzsből és az I. zászlóalj törzséből, az 1. század az 1. és 3. századból, a 2. század a 2. századból, a géppuskás század a I. géppuskás századból. 1939.01.23-ától 9. hadrendi számon szerepelt, helyőrsége nem változott.

Névadója 1931.03.01-jétől Kiss Ernő altábornagy, osztálynapja augusztus 14. (Kiss Ernő a délvidéki Perlasznál ezen a napon vette be a szerbek táborát.

Parancsnokai:

1921-1922. MÓDLY ZOLTÁN
1922.-1922.05.12. FELSŐVÁLYI NAGY FRIGYES
1923.05.30-1924.11.01. WELLMANN EMIL
1925-1927: KEHL REZSŐ (1932.01.19-étől KÉLLEY)
1927-1930.09.01 ZALAY KÁROLY
1930.09.01 – 1933.11.01: OLGYAY KÁROLY,
1933.08.01 – 1933.11.01.: LEMBERKOVICS ALAJOS (megbízott)
1933.11.01- 1935 LEMBERKOVICS ALAJOS
1937.05.01 – 1939.10.01 LÓSKAY (LUKSCH) FERENC