VII. kerékpáros zászlóalj

Helyőrsége Rozsnyó, majd átszámozást követően Újvidékre települt, ahol a szegedi V. hadtest alárendelt alakulata lett.

Az V. kerékpáros zászlóalj törzse megalakította a 13. felderítő osztály törzsét. A zászlóaljközvetlenek (géppuskás, távbeszélő, páncéltörő ágyús szakaszok fele-fele arányban, valamint a páncélgépkocsi szakasz 2/5-2/5 része csatlakoztak a 10. és 13. gyaloghadosztály azonos számozású felderítő osztályaihoz (a páncélgépkocsi szakasz 1/5 része a 25. felderítő osztályhoz került). Kerékpáros századai az említett osztályok 1. (kerékpáros) századait alkották, századonként kiegészülve a 14. kerékpáros zászlóalj 3. kerékpáros századának 1/8 részével. A 10. felderítő osztály Pécsen, a 13. felderítő osztály Újvidéken (huszárszázada Bácstopolyán) alakult meg.